AVG OKÉ flex SEMINAR

Op 25 mei gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Dit moet zorgen voor een betere bescherming van data voor alle EU-burgers. De AVG dwingt u als organisatie meer verantwoordelijkheid te nemen voor de gegevens die u over kandidaten opslaat. Doet u dat niet, dan kunnen er boetes tot 20 miljoen euro worden uitgedeeld. Dat moet echter niet uw motivatie zijn: u wilt het gewoon goed op orde hebben.

Op 15 en 20 maart 2018 hebben FlexKnowledge, Verdonck Klooster & Associates, ARTRA en Cicero een tweetal seminars op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming georganiseerd. Een groot succes waar veel belangstelling voor was!

Heeft u behoefte aan een extra seminar? Laat het weten door een email te sturen naar artra@artra.nl
Bij genoeg aanmeldingen plannen we een nieuwe seminar in.